SEO sektöründe kapsamlı bir anket yürüterek, firma ve şahısların sektöre bakış açılarını öğrenerek bunları analiz etmeyi amaçladık. Webtures olarak gerçekleştirdiğimiz analizde, SEO blogları, webmaster forumları ve çeşitli sosyal medya mecralarından yaptığımız duyurularla sağlanan anket katılım sonuçlarını bir infografiğe dönüştürerek görsel ve grafik ağırlıklı bir sunum oluşturmayı amaçladık.

Anket sonuçlarını incelediğimiz zaman, arama motoru optimizasyonunun arama motoru pazarlamasına göre baskın oranda tercih edildiğini görebiliyoruz. SEO açısından büyük ölçüde önem taşıyan ve her güncellemede önemi artacak olan sosyal medya kullanımı E-Ticaret siteleri açısından dikkate değer ölçüde kullanılmaktadır. Ancak bu oranların çok daha fazla olması gerekmektedir.

Edindiğimiz izlenim artan yaşla birlikte SEO konusundaki bilincin azaldığı yönündeydi ve yaptığımız araştırma bunu doğrular biçimde bir sonuç ortaya çıkardı. Genelde orta yaş ve üstü kişiler klasik pazarlama yöntemlerine rağbet etmekte ve SEO konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olamamaktadır. Bu sonuca göre SEO'nun varlığı ve etkileri konusunda orta yaş ve üzeri ticaret yapan kişileri de bilinçlendirecek etkinliklerin veya kampanyaların düzenlemesini uygun görmekteyiz.

SEO hizmeti %60'lık bir oranda firma dışında yürütülürken %40'lık bir oranda firma içinde yürütülmektedir.

SEO sektörünün, tam anlamıyla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği göz önünde bulundurulursa en önemli kriterin güven olduğunu vurgulayabiliriz. Bu konuda 2011 yılından itibaren yaptığımız bilgilendirmelere en belirgin örneği şu yazıyla verebiliriz - https://www.seohocasi.com/seo-sektorunun-sorunu-guven/. Yaptığımız anket sonucu da sektördeki güven sıkıntısını büyük ölçüde göstermektedir.

SEO çalışmaları konusunda diğer öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

  • Düzenli ilerleme, tek seferlik ilerlemelere göre daha faza tercih ediliyor.
  • SEO firmaları ve uzmanlarına güvenmek için önce araştırma yapılıyor.
  • SEO çalışmalarında raporlama sıklığındansa raporlama içeriği çok daha fazla önem taşıyor.
  • SEO firması seçimlerinde sırasıyla şu kriterler ön plana çıkıyor, kalite, güven, fiyat, referans.
  • Ankete katılanların ortalama %40 'ı hiçbir SEO kitabı okumadığını belirtiyor. Bu da SEO konusunda bilgi sahibi olma isteğinin ne derece az olduğunu gösteriyor.
  • En ilginç sonuç ise oldukça zor ve bilgi gerektiren SEO çalışmaları için yarılması planlanan bütçelerin düşük seviyelerde kalmasıdır. Bu durumu 2 şekilde açıklayabiliriz, 1. sektördeki güven sıkıntısı sebebiyle tedbirli yaklaşım, 2. SEO'nun geri dönüşlerinin sağlayacağı getiriler konusunda yeterli bilince sahip olunamamasıdır.