İPTAL, İADE, DEĞİŞİM VE CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

GENEL BİLGİLENDİRME

SEO Hocası. (“SATICI”)’ne ait www.seohocasi.com web sayfası üzerinden Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış/Hizmet Sözleşmesi ile SATICI tarafından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ve ALICI tarafından onayın verilmesiyle kurulan satış sözleşmesi (“Sözleşme”), ALICI tarafın tüketici sıfatına haiz olması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki sair diğer yasalara tabii olacaktır.

SATICI, ALICI sıfatındaki siz değerli müşterilerin, önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

GENEL HÜKÜMLER

Satın alınan mal veya hizmet, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmak zorundadır. Satın alınan her bir mal veya hizmet, belirtilen tarihte ALICI kişi ve/veya kuruluşa sunulur. Ürün ancak teslimatı başlanmamışsa ALICI Sözleşme’yi SATICI’nın onayıyla sona erdirebilir. SATICI’nın ALICI için işlemlere başlaması veya ALICI’nın www.seohocasi.com üzerinden ödeme yapması durumunda ürünün sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez.

ALICI, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ifa yükümlülüğü sona erer. Eğer ifa edildikten sonra ALICI bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse SATICI’nın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.

SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa veya ürün süresinde sunulamaz ise, durum ALICI’ya üç gün içinde bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. SATICI siparişi iptal ederse; ALICI ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (on dört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret SATICI tarafından ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (on dört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

İade etmek istediğiniz ürün veya hizmet ayıplı ise anlaşmalı olduğumuz kargo firmamızca gönderildiği takdirde, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir kargo şirketiyle elimize ulaşan ürünlerin iadesinin veya değişiminin ulaşım bedeli kabul edilmeyecektir. Bu durumdan kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu olmayacaktır.

Kurumlara kesilen faturalı ürünlerin iade ve değişiminde mal veya hizmetlerin, kurumun düzenlemiş olduğu, ‘Ürün Birim Fiyatı+KDV’ şeklinde kesilmiş ‘İade Faturası’ ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

İptal, İade, Cayma ve Değişim işlemlerinizi gerçekleştirmeden önce, siparişinizle ilgili gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin inceleme SATICI tarafından yapılacak ve ALICI’ya bilgi verilecektir.

Müşterinin iade talebi olması durumunda bu talebini mail aracılığı ile Seohocasi.com müşteri hizmetlerine bildirmekle yükümlüdür.

Seohocasi.com iadeyi havale, EFT, nakit veya Kredi kartı işleminin kısmi iadesi şeklinde gerçekleştirebilir.

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

Tüketici sıfatına haiz ALICI, Mevzuat gereğince belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’ye konu hizmet veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden veya Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Sözleşme şartlarına, iptal,iade,değişim ve cayma politikalarına uygun olmak kaydıyla Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı sadece tüketici sıfatına haiz olan gerçek kişiler için geçerli olup, şirket adına yapılacak olan ticari ilişkilerde kullanılması mümkün değildir. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde hizmeti veya ürünü teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak, zarar veya yıpranmaya sebebiyet olmamak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla “Cayma Formu” nu göndererek bildirimde bulunmalıdır. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu hizmet veya ürünlerde zarar, yıpranma veyahut kullanılma olmaması durumunda Ürün veya Ürünler’in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir.

Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün veya hizmetlerin SATICI'ya iade edilirken mal veya hizmet teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

 

Hizmet veya ürünlerin bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, Sözleşme şartlarına uygun koşulların sağlanması koşuluyla ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın mal veya hizmet bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Hizmet veya ürünlerin bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

Satın alınan hizmet veya ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan hizmet veya ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

KREDİ KARTI İADE PROSEDÜRÜ

 

ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

ALICI mal veya hizmetleri kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Ürün veya Ürünler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIM ŞARTLARI

Cayma hakkının kullanılması mümkün olan Ürün veya Ürünler’in ALICI’ya tesliminden itibaren 14 gün içerisinde Cayma hakkının kullanılması gerekmektedir.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ekinde bulunan Cayma Formu’nun doldurulması gerekmektedir.

 

İade edilecek ürünlerin, orijinal ambalajlarında, tüm aksesuar ve ambalaj malzemeleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde, fiziksel açıdan hasar görmemiş, kullanılmamış, yeniden satılabilir durumda olması ve ürünün orijinal faturasının da gönderilmesi gerekmektedir.

 

İade edilmek istenen ürün veya hizmet, teslim aldığınız haliyle iade edilmelidir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

 

Gönderilen faturanın alt kısmında yer alan "Değişim / İade Bölümü” eksiksiz doldurulmalıdır.

 

Faturasız iadeler kabul edilmemektedir.

 

Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET VEYA ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

  1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

İptal, İade, Değişim ve Cayma işlemlerinden birini gerçekleştirmek isteyen ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve işbu metindeki tüm şartları kabul etmektedir. Bu Sözleşmeler kapsamında şartları yerine getirerek haklarını kullanmak isteyen ALICI aşağıda yer alan şirket bilgilerimiz ile SATICI sıfatına haiz olan tarafımıza taleplerini ulaştırabilecektir.

ŞİRKET: Webtures Dijital Bilişim A.Ş.

ADRES: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Kartal Vizyon St. A-2 Bl. 77/219 Kartal / İstanbul

EPOSTA: info@seohocasi.com

TEL: 0 216 599 0495

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.