Çalışma kapsamında gerçekleştirilen SEO çalışmalarında oldukça fazla emek harcayan işletmelerin bazı tespitlerde bulunması gerekmektedir. Bu tespitlerin belirlenmesi, oluşan bilgilerden bazı sonuçların çıkartılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada SEO’da SWOT Analizi kavramının ilişkisine bakacağız. Herhangi bir yeni stratejiye karar vermeden önce işletmenizin durumunu değerlendirmeniz için SWOT Analizi kullanmalısınız.

SWOT Analizi Nedir?

Strengths, Weaknesses, Opportunities,  Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşan SWOT Analizi,  mevcut durumunuzun güçlü-zayıf yönlerini ve fırsat/tehditleri objektif olarak incelemenize yardımcı olan bir analiz yöntemidir. Bu kavramlar güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelirken SWOT Analizi için işletmenizin bu dört yönünü değerlendirmelisiniz. Bu değerlendirmeler sonucunda işletmenizi rakiplerinizden ayıran bir strateji oluşturabilir ve sektörünüzde başaraya ulaşmak adına rekabet etmenizi sağlayabilirsiniz.

swot analizi

Görselde yer alan üst kısım çalışmanızın güçlü ve zayıf yönlerini temsil ediyor. Alt kısım ise fırsatlar ve tehditlerin yer aldığı aşamadır. Tam olarak 4 başlığa cevap aramanız ve bu cevapları yorumlamanız gerekmektedir.

swot analizi2

SWOT Analizi Nasıl Yapılır ve SEO İle İlişkisi

Güçlü yönlerin(Strengths) tespiti ile başlanır. İşletmenizin mevcut durumuna katkı sağlayan durumların belirlendiği kısımdır. Güçlü yönleri rakiplerden daha iyi yapılan işler olarak da düşünebilirsiniz. İşletmenizin güçlü yönleri için analiz sürecine dahil olacak kişilere sorabileceğiniz sorular aşağıdaki gibidir.

 • Hangi işleri rakiplerimizden daha kolay yapıyoruz?
 • Hangi kaynaklardan yararlanabiliriz?
 • Diğer güçlü yanlarımız neler olabilir?
 • İşletmemizi farklı kılan hangi özelliklere sahibiz?
 • Gücümüzü hangi kaynaklardan alıyoruz?
 • Avantaj sağladığımız alanlar nelerdir?
 • Rakiplerimizden daha iyi olan yönlerimiz nelerdir?

Zayıf yönler(Weakness) tespit edilir. İşletmenizin başarısını artırmasına engel olan faktörlerin neler olduğunun tespiti yapılır. İşletmenizin hassas olduğu kısımları belirleyip, işletmenizin sektörde ki etkisini azaltan faktörler tespit edilir. Ayrıca işletmenizin yapmış olduğu hatalar göz önüne alınarak, bu hatalara neden olan kısımlar tespit edilir. İşletmenizin zayıf yönleri için sorabileceğiniz sorular aşağıdaki gibidir.

 • İşletmemizdeki eksik yönler nelerdir?
 • Rakiplerimizin bizden daha iyi olduğu alanlar nelerdir?
 • Hayata geçirmekte zorlanılan konular nelerdir?
 • Hangi kısımlarda olması gerekenden daha az kaynak kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz?
 • Başarısız olduğumuz konular nelerdir?

Fırsatlar (Opportunities) belirlenir.  Fırsatlar, şirketin gözünün önünde olması gereken konularda aksiyon alınması veya kaçırılmaması gereken noktalardır. Bu konu çok kritiktir. Çünkü bu konu ihmal edilirse ve bir şirketin önündeki fırsatı, başka bir rakip hayata geçirirse, fırsat işletmenize karşı oluşturulmuş bir tehdide dönüşebilir.

 • Sektörünüzdeki fırsatlar nelerdir?
 • Hangi pazarlarda işletmemiz için fırsatlar yaratılabilir?
 • Fark yaratılabilecek alanlar nelerdir?
 • İşletmemizin avantajına olan konular nelerdir?
 • Rakiplerin farkında olmadığı, öne çıkan veya çıkabilecek konular nelerdir?
 • İşletmemiz hangi trendlerden yaralanabilir?
 • Güçlü yönlerimizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz?

Tehditlerin (Threats) tespiti sağlanır. İşletmenin önündeki tehditlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu tehditlerin belirlenerek işletme tarafından önlem alınması hayati öneme sahiptir. Fakat tehditlere çok yönlü bir bakış açısıyla belirlemeniz gerekmektedir. Tehditlerin sadece rakiplerden oluşmadığını hatırlatmak isteriz. Bazen rakibiniz olmayan bir şirketin, yarın bir gün karşınıza ciddi bir tehdit olarak çıkabileceğini unutmamalısınız. Bu sebeple tehditlerin tespiti işlemi, +özel olarak çalışılması gereken, çoğu zaman hakkıyla oluşturulamayan bir bölümdür. İşletmenize tehdit oluşturabilecek kısımların tespiti için sorabileceğiniz sorular aşağıdaki gibidir.

 • Hangi tehditler işletmenize zarar verebilir?
 • İşletmenize zarar verebilecek rakipler kimlerdir?
 • Sektörde hangi konular karşımıza sorun olarak çıkabilir?
 • Hangi konularda hata yapabiliriz?
 • Dünya genelinde oluşabilecek değişimin işletmemize olumsuz etkileri neler olabilir?

SWOT Analizinde yer alan 4 başlığı da tamamlayınca karşınıza uzun bir eylem listesi çıkacaktır. Güçlü yönlerinizi geliştirmek, zayıf alanlarınızı güçlendirmek, tehditlere yönelmek ve her fırsatı değerlendirmek isteyeceksiniz. Ancak harekete geçmeden önce fırsat oluşturabileceğiniz kısımda hangi yönleri kullanabileceğinizi belirlemelisiniz.

Swot analizinin, işletmeniz ile ilgili yapılması gereken detayları içerisinde barındıran strateji veya yol haritası olarak düşünmeyiniz. SWOT Analizi stratejinize destek sağlayacak bir veri veya bakış açınıza destek sağlayacak bir dokümandır.

SWOT Analizinin Kullanım Alanları

SWOT Analizinde yer alan başlıkları inceledikten sonra SWOT Analizinin bazı kullanım alanlarına göz atabiliriz. Bu alanlar sizin SWOT Analizi yapma sürecinizde etkili olacaktır.

Beyin Fırtınası ve Karar Verme ile Stratejik Planlama

Beyin fırtınası ve stratejik planlama için SWOT Analizi yararlı bir araçtır. Belirli bir amaç veya sorunu göz önünde bulundurarak yürütmeniz durumunda SWOT analizinde daha fazla veri elde edebilirsiniz. Örneğin, SWOT Analizi kullanarak beyin fırtınası ile karar vermede kullanabileceğiniz sorular aşağıdaki gibidir.

 • Yeni bir iş fırsatı var mıdır? Eğer varsa yararlanabiliyor muyum?
 • Yeni trendlere yer verebiliyor muyum?
 • Yeni teknolojileri uygulayabiliyor muyum?
 • Rakiplerimin sektörel çalışmalardaki değişimlerle başa çıkabiliyor muyum?

Güçlü Yönleriniz Üzerine İnşa Etmelisiniz

SWOT Analizi, işletmenizin iyi performans gösterdiği alanları belirleyip analiz etmenize yardımcı olur. SWOT Analizinde bu alanlar, sizin kritik başarı sağlamanız gereken alanlardır.

Bu güçlü yönlerin belirlenmesiyle birlikte SWOT Analizi, rekabet avantajınızı kaybetmemeniz için güçlü yanları korumanıza yardımcı olacaktır. İşletmenizi büyütmek için bu güçlü yönleri kullanmanın ve geliştirmenin yollarını bulmalısınız. Burada güçlü yönlerinizin kullanıcılara gösterilmesi amacını güden SEO çalışmaları ile desteklemeniz ve işletmenizin dijitalde görünürlüğünü artırmayı hedeflemelisiniz.

Fırsatların Yakalanması

SWOT analizi, işletmenizin daha fazla başarı elde etmek için yararlanabileceği fırsatları belirlemenize yardımcı olabilecek çalışmalardır. Fırsatlar, yeni tüketici eğilimleri ve pazardaki değişiklikler gibi dış faktörler tarafından yaratılır. SWOT analizi çalışmanızla yeni bir fırsattan yararlanma yeteneğinizi etkileyecek, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca hizmetlerimiz arasında yer alan E-ticaret iş planı kapsamında yer alan E-ticaret SEO rehberi yazımıza göz atabilirsiniz.