22-23 Eylül civarı yayınlanan Penguin 4.0’ın birinci evresi, yeni Penguin algoritmasının daha yumuşatılmış haliydi. Siteleri cezalandırmak yerine kötü linklerin değerini azaltmaktaydı. Kesin zamanı belli olmasa da bu algoritmanın güncellenmesi bir kaç gün sürmüş olmalı ve 27 Eylül’deki algoritma sıcaklığındaki artışı etkilemiş olmalıdır.