Algoritma için yoğun bir haftanın ortasında Google bir Panda veri güncellemesi sundu. Değişikliklerin bütünü etkinin ölçülmesini zorlaştırdı. Ancak bu güncelleme çok az etkisi olan rutin güncellemelerden biri gibi duruyordu.