Algoritma değişiklikleri Şubatın 1’inden başlayarak bütün bir hafta boyunca devam etti ve 6’sında (bazılarına göre 7’sinde) doruk noktasına ulaştı. Webmaster muhabbetleri ve endüstri vakaları bunun iki ayrı olay olduğunu gösterir nitelikte.