Bir çok büyük ölçekli sıralama değişiminin rapor edilmesinin ardından Google,"Phantom 2" olarak isimlendirilen merkezi algoritma değişiminin "kaliteli sinyaller"i etkilediğini kabul etti. Bu güncelleme geniş bir etkiye sahip gibi görünüyor ancak Google, karışan sinyallerin doğası ile ilgili hiçbir özelliği ortaya koymadı.