Şubat ayının 1’inden başlayarak 6’sında doruk noktasına ulaşan yoğun bir algoritma değişikliği gerçekleşti. Bunun çoklu bir algoritma güncellemesi mi yoksa zamana yayılarak sunulan tek bir güncelleme olup olmadığı belirli olmasa da anekdotsal kanıtlar en az iki güncelleme olduğunu iddia eder nitelikte.