Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitlenin ne olduğundan önce sizlere ‘hedef kitle’ kavramından bahsetmek isteriz.
Hedef kitle kavramı, satışı yapılan ürün ya da hizmete karşı en çok talebi göstermesi beklenen muhtemel kesimdir. Ayrıca planlanması yapılmış stratejik çalışmalar ile iletmek istediğimiz mesajın ulaşmasını hedeflediğimiz kişiler, gruplar veya kitleler olarak da tanımlanır.
Peki neden belli bir gruba ya da kitleye seslenilmek istenir hedef kitlede?
Tüm herkese ulaşmaya çalışmanın hem maddi hem de zamansal kaybı oldukça yüksek olabilir. Ayrıca insanların, grupların, toplumların ve toplum içinde yaşayan her kitlenin birbirinden farklı zevkleri, hayata bakış açıları, farklı tüketim alışkanlıkları olduğu içinde, vermek istediğimiz mesajın tüm herkeste aynı etkiyi uyandırmasını bekleyemeyiz.
Bu sebepledir ki; satışını yapacağımız ürün veya hizmetin, toplum içerisinde kimlere daha çok hitap ettiği ve kimlerde merak, heyecan uyandırdığı ve bu konular hakkında özellikle dijital dünyada ne tür aramalar yaptığı, hedef kitlemizi belirlerken oldukça önemli bir faktördür.
Hedef kitle analizini iyi yapan ve belirlediği hedef kitleye en doğru şekilde ulaşan işletmeler, rakiplerine nazaran pazar içerisinde kendilerine daha iyi yer bulacak ve satışları da artacaktır.
Peki ürün veya hizmet pazarlayan işletmeler için hedef kitle analizini yapmak, üstelik doğru bir şekilde yapmak neden önemli?
Kurumların veya işletmelerin satışa sunmak istediği ürün veya hizmetlerini, istedikleri şekilde doğru kişilere ulaştırmak, satış ağını genişletmek ve kitleleri kendine bağlamak için hedef kitle analizi kesinlikle yapılmalıdır.
Bu analiz sonucunda belirlenen hedef kitleye doğru bir şekilde ulaşmak ve en doğru iletişimi kurmak da tabi ki şirket veya kurumların mali cirolarında artışlara da sebep olacaktır.

Hedef Kitlenin Dijital Dönüşümü

Öncesinde daha kurumsal şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlamak amacıyla halkla ilişkiler departmanları ile birlikte yürüttüğü kampanyalar dahilinde hedef kitle analizi toplum nezdinde anketler, belli formlar aracılığıyla uzun zaman içinde gerçekleştirilebiliyordu.
Şimdi ise Google’a birlikte hedef kitle kavramı daha dijitale kaymıştır. Öncesinde uzun soluklu çalışmalar sonucunda belirlenen hedef kitleler dijital dünya verileri sayesinde daha kolay bir şekilde tespit edilir hale gelmiştir.
Özellikle dijital dünya üzerinden yapılan dijital satışlarda istenilen kar oranına ulaşmak ve kitlelerde bağlılık oluşturma amacıyla yapılan hedef kitle analizi ile birlikte özellikle ‘hedef kitle’ kavramı dijital pazarlama dünyasının mihenk taşı olmuş durumdadır.
Dijital pazarlaması yapılacak ürün ya da hizmetin kim tarafından hangi amaçlarla alınacağı ve kime ne yarar sağlayacağı gibi konularda yapılan çalışmalar sonucu belirlenen hedef kitle, doğru adımlar atarak belirlenen planlar sonucunda istenilen olumlu geri dönütleri sağlayabiliyor.
Peki, işletmeler ve kurumlar için pazarlama öncesi yapılması gereken hedef kitle analizinin ne kadar önemli olduğu ve ne olduğundan, dijital dönüşümünden bahsettikten sonra hedef kitle analizinin nasıl belirlendiğine bakalım biraz da.

Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Bir ürün veya hizmetin pazarlaması yapılmadan önce mutlaka yapılan hedef kitle analizi ile birlikte, arz talep arasında bir denge oluşturulur. İşletmeler bu sayede istenilen kar oranına ve satış oranlarına ulaşabilecektir.
Bu denli önemli olan hedef kitlenin nasıl belirlendiği konusunda dikkat etmemiz gereken ve gözden kaçırılmaması gereken hususlar bulunmaktadır.
Hedef kitlenin belirlenmesi ile birlikte iletmek istediğimiz mesajları ileteceğimiz dijital kanallar için içerikler hazırlanır. Hazırlanan bu iletilerinde içeriği elbette hedef kitlenin değerleri ve eğilimlerine göre oluşturulur. Bu sebeple;

 • Hedef kitlenin eğilimleri,
 • Hedef kitlenin değerleri,
 • Hedef kitleyi etkileyen bireysel, toplumsal faktörler,
 • Hedef kitlenin demografik özellikleri,
 • Ve hedef kitlenin satın alma süreci, gibi konularda alanında uzman kişiler tarafından doğru analiz için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.

Hedef kitle belirlenmesi veyahut yanlış belirlenmesi sonucu, yapılan kampanya ve etkinlikler bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Bu sebeple iyi bir dijital pazarlama kampanyası için hedef kitle vazgeçilmez bir unsurdur.
Bir taraftan yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi tüm herkese seslenmenin zor ve maliyetli olacağı gerçeğinden dolayıda hedef kitle daraltılmalıdır. Ne kadar tümdengelim yöntemiyle çalışırsak, o kadar hedef kitlemizi daraltmış ve doğru analiz etmiş oluruz.
Peki hedef kitle belirlenirlen nelere dikkat edilir?

 • Firma kendi satışını yapacağı ürün ve hizmetleri iyi bilmelidir. Bu konuda ne kadar yetkin bilgiye sahip olunursa eğer, belirlenecek hedef kitleye ulaşımda bir o kadar kolay olacaktır.
 • Ürünü kim satın alacak?
 • Hedef kitlenin demografik unsurlarına dair çalışmalar.
 • Piyasa araştırması, rakip araştırması ve ön analizi gibi çalışmaların yapılması.
 • Belirlenen hedef kitle için eldeki veriler sonucu müşteri profilleri oluşturulabilir.
 • Sosyal medya kanalları üzerinde tüketicilerin ürünlere olan eğilimleri ve ürünler hakkında ki düşüncelerinden yararlanabiliriz.

Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılır?

Hedef kitleyi doğru analiz edebilmek ve doğru kişilere seslenebilmek için bu adımları doğru bir şekilde uygulamanız gerekmektedir.

1. Doğru Hedef Kitleyi Tanımlamak

Ürün veya hizmetleriniz ile hitap etmek istediğiniz kişileri doğru anlamak için, hedef kitle analizi doğru bir şekilde yapmak ve hedef kitleyi doğru tanımlamak gerekir. Özellikle hedef kitlenin demografik özellikleri de dikkate alınarak doğru bir tanımlama yapılabilir.

2. Hedef Kitlenin Satın Alma Alışkanlıklarını Keşfetmek

Hedef kitlenin satın alma alışkanlıklarını keşfetmek bir farklı deyimle; ürünleri neden, ne zaman ve hangi kanallardan satın aldığına dair soruların cevaplanması gerekmektedir. Bu konuda müşterilerin karşı karşıya kaldığı durumları anlayabilmek adına bazı sorular sormamız gerekmektedir:

 • Hedef kitlenin yaşam durumları nasıl tanımlanır?
 • Hedef kitlenin hala karşılanmayan bir takım ihtiyaçları var mı?
 • Hedef kitlenin satın alma gereksinimleri nedir?
 • Satın alma kararını ne etkiler?
 • Hedef kitle ne zaman, nereden satın alma yapıyor?
 • Hedef kitlenin satın alma sıklığı nedir?

Bu sorularla birlikte yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi kişilerin birbirinden farklı gereksinimlerine, değerlerine, tüketim alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekir.

3. Hedef Kitle İle İletişim Kurmak

Özellikle içinde bulunduğumuz dijital dünya da tüketici davranışı ve alışkanlıkları çok hızlı değişmektedir. Bu sebeple hedef kitle analizin ve hedef kitlenin güncelliği sürekli olarak kontrol edilmelidir.
Satışa çıkacak ürün veya hizmetin hedef kitleye en doğru şekilde ulaşmasını sağlayan hedef kitle analizi ile birlikte, kitlemize iletmek istediğimiz mesajların da doğru kanallardan doğru bir iletişim stratejisi ile iletilmesi gerekmektedir.
Bu sebeple hem hedef kitlenin güncelliğini sürekli takip etmeli, hem de hedef kitle ile iletişimi asla gözden kaçırmamalıyız.
Her geçen gün daha fazla şirket internet üzerinden pazarlama faaliyeti yürütmektedir. Bu sebeple internet üzerinden pazarlama yapan şirket veya firmaların hedef kitle analizi konusunda alanında deneyimli, bu konu hakkında birçok çalışma yapmış kişilerden destek alması önemlidir.
Hedef kitle analizi yaparken elbette potansiyel müşteri profillerine de ihtiyaç duyulur. Eğer yeni kurulmuş bir firma iseniz ve geçmişe dair veriler elinizde bulunmuyorsa eğer hiç de telaş etmeye gerek yok.
Burada önemli olan sallama tahminler yaratarak yola başlamak değildir. Pazar içerisinde yapılabilecek bir rakip analizi ile birlikte, bu alanda daha önce bir takım çalışmalar yürütmüş işletmelerin müşteri profillerinden, verilerinden yararlanılabileceği gibi, öncesinde yapılmış benzer araştırmalarda örnek oluşturması açısından dikkate alınabilir.