SEO Specialist

SEO-SEM dünyasını yakından takip ediyorsanız, SEO Specialist kelimesini de sıklıkla duyuyorsunuz demektir. Hemen hemen her sektörde yaygın olarak tercih edilen unvanlardan biri olan Specialist İngilizce kökenli olan ve kelime anlamı olarak Uzman statüsünde kullanılan bir kelimedir.


Uzmanlık alanını kanıtlayan kişilere verilen bir unvan olan Specialist SEO uzmanı kişilere de verilebilmektedir. Peki kimler SEO Specialist statüsüne yükselebilir?

  • Site içi ve dışı tüm işlemleri gerçekleştirebilen
  • Maliyet analizi yapabilen
  • SEO planlamasını doğru çıkarabilen
  • Arama motorları sinyallerini doğru yorumlayabilen
  • Rakip site analizlerini iyi yapabilen
  • Çalışmaların raporlarını ve takibini sürdüren
  • İstikrarı elden bırakmayan
  • Planlı çalışma şekillerine ayak uyduran
  • Doğru anahtar kelime seçimi yapabilen

kişiler SEO Specialist statüsüne yükselebilmektedir. Peki, SEO uzmanında kişilik olarak gerek duyulan karakteristik özellikler neler olmalıdır?

Liderlik ve Yönetim Vasfı

SEO geniş çaplı ve birden fazla platform üzerinden yürütülen bir çalışma olduğu için güçlü bir lider, iyi bir yönetici olmalıdır. Çalışmaların takibini, iş dağılımını ve sürdürebilirliğini tek elde tutması gerekmektedir.

Danışman Değil Uzman!

SEO Specialist yani SEO uzmanı olan kişi aynı zamanda tüm SEO sürecini yönetecek kişidir. O nedenle SEO süreçlerinde başarıyı tecrübe etmiş bir kişi olmalıdır. Uzmanlığın gerektirdiği site üzerindeki tüm değişimleri yapacak beceriye de sahip olmalıdır.

Bizi ön görümüz uzmanlardan oluşan bir ekip ile çalışmanızdır. SEO danışmanları tarafından yapılan planlamalar başka kişiler tarafından yürütüldüğünde fikir çatışmaları ortaya çıkabilmektedir. Eğer SEO uzmanı veya uzmanlarına yaptırırsanız çalışmanız hem planlama hem de uygulama konusunda daha etkili olacaktır.