Xfn Etiketi Kullanımı

Xfn etiketinin kullanım amaçları ve şekilleri ile SEO açısından önemi anlatılmaktadır.