Url Mormalleştirme

Url normalleştirmenin SEO üzerindeki etkisini belirten yazılar.