Scripts Gzip

Scripts gzip kullanarak siteyi hızlandırma yöntemleri ve SEOya katkısı anlatılmaktadır.