Kpi Raporu Ne Demektir?

KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) raporu belirlenen hedeflere göre işletmenin içinde bulunduğu değeri gösteren bir terimdir, yani KPI raporu sayesinde işletmenin performans ve durum bilgilerini ölçemizde yardımcı olacağını belirtmek mümkün. Firma içerisinde neyin önemli olduğunu anlamak ve bu anlayışı iyileştirmek açısından KPI kullanımı önemli bir durum haline gelmektedir.

KPI Anahtar Performans Göstergesi, Herkesçe bilinen tanımıyla “hedef” anlamına gelmektedir. Daha da açıklayıcı bir tanım yapmak gerekirse, hayatın her dönemi ve anında olan hedeflerin iş hayatındaki sistematik, stratejik, operasyonel ve ölçülebilir amaçlarla izlemek, karşılaştırmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Her sektör için, sektördeki her şirket için hatta şirketteki her departman için ayrı ayrı KPI’ler tanımlanmalıdır.

Finans, Müşteri ve Pazar yapından oluşan anahtar kelime performans gösterge raporunu hazırlamak için gerekli soruların bir kısmı aşağıda listelenmektedir.

Finansal Performans KPI’ları

Net Kar
Gelir Artış Oranı
Ekonomik Katma Değer
İşletme Sermayesi Getirisi
Nakit Dönüşüm Döngüsü
Sermaye-Satış Oranı
Fiyat Kazanç Oranı
Faaliyet Gider Oranı

Müşteri KPI’ları

Müşteri Koruma Oranı
Müşteri Memnuniyeti Endeksi
Müşteri Karlılığı Skoru
Müşteri Kaybı Oranı
Müşteri Şikayetleri

Pazarlama KPI’ları

Pazar Gelişme Oranı
Pazar Payı
Dönüşüm Oranı
Sayfa Gösterimi
Geri Dönüş Oranı
Sosyal Etki Skoru
Online Reklam Oranı