Inline Javascript

İnline Javascript kullanımının SEO açısından değerlendirilmesi yapılmakta ve SEO ile kodlama hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.