Google Sitemap Yollamak

Google sitemap oluşturmak ve bunu googlea bildirmek üzere yollamak hakkında bilgi.