Google Bookmarks

Google Bokmarks anlatılmakta ve Google Bookmarks ile Google SEO ilişkisi kurularak çeşitli SEO bilgileri verilmektedir.