Google +1 Butonu

Google +1 butonu ve butonun SEO’ya faydalı olup olmadığı konusunda çeşitli bilgiler yer almaktadır.