Favicon Oluşturmak

Favicon Oluşturmak hakkında bilgiler yer almakta ve faviconun SEO açısından önemi vurgulanmaktadır.